Aktiviteter

Kommende aktiviteter:

Generalforsamling. Årets Generalforsamling afholdes 6. marts 2019.

I henhold til vores vedtægter skal forslag der ønskes behandlet være Formanden i hænde inden d. 1 februar 2019.

9. april 2019: Foredrag v/ professor Johannes Nørregaard Frandsen, Fra Landbosamfund til bydel, Dansk landbokultur 1950-2018. Afholdes på Lynghøjskolen kl. 19.00-21.00. Pris for deltagelse: 30 kr. Gratis for medlemmer af Svogerslev Lokalhistoriske Forening.
Foredraget omhandler de store omvæltninger i dansk landbrug efter 2. verdenskrig, præget af intensiveret drift, specialisering og centralisering i større brug. Antallet af bedrifter i landbruget falder i denne periode drastisk, og den gamle landbokultur er brudt sammen. De større byer som f.eks. Roskilde er vokset, og gamle landsbyer er blevet til forstæder som f.eks. Svogerslev, med en bymæssig livsstil. Professor Johs. Nørregaard Frandsen er selv opvokset på landet, og han kan formå at knytte landbohistorien sammen med strømninger i den nyere skønlitteratur. Professor Nørregård Frandsen er leder af H.C. Andersen Center på Syddansk Universitet i Odense og dertil en meget underholdende foredragsholder.

Afholdes i samarbejde med Lokalhistoriegruppen Syd for banen.


Foredragsaften v/ Kim Furdal, mandag d. 13. maj 2019 kl. 19.30 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Indgang til auditoriet fra p-pladsen på Gormsvej (den tidligere amtsgård). Gratis adgang.

I 1891 måtte lærer ved Askov Højskole Poul Bjerge forklare, hvorfor han udsendte en kulturhistorisk årbog med lokalhistoriske artikler. Det var skam ikke for at tjene penge, men for at tjene en højere sag.

Siden er lokalsamfundets historie op gennem det 20. århundrede blevet nærværende i en grad, som vi ikke har set tidligere. Hvorfor interesserer vi os for lokalhistorie? Og hvorfor lige på de måder, som vi gør?

Kim Furdal, museumsleder på Ærø, giver et nyt kulturhistorisk perspektiv på den lokalhistoriske interesse og en forklaring på, hvorfor vi er så bjergtaget af vores lokale fortid i en tid præget af globalisering.

Kim Furdal er en flittig formidler og har skrevet artikler og bøger om mange lokalhistoriske emner i Sønderjylland, hvor han i 23 år var leder af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie i Aabenraa. Han er opvokset i Roskilde og har haft sin gymnasietid i byen. I 2012 blev han ph.d. på afhandlingen "Kampen om lokalhistorien".

 Afholdes i samarbejde med Historisk Samfund og Lokalhistoriegruppen Syd for banen.


uge 23: Byvandring.


uge 37: Byvandring.

Tid og sted meddeles senere.


Afholdte aktiviteter:

14. november 2018 afholdtes medlems møde i Svogerslev Boldklubs lokaler på Tværengen.

foto, Rose Madison.


22. September 2018                Byvandring i Svogerslev v/ Hugo Madsen.

foto, Henning Jensen.


16. September 2018 Reception i anledningen af Kornerup Svogerslev idrætsforenings

60. års jubilæum.

Receptionen blev afholdt i Svogerslev Boldklubs lokaler.

foto, Henning Jensen.


19. maj blev Hugo Per Madsens bog præsenteret i Svogerslev Boldklubs klubhus på "Engen".

foto, Henning Jensen og Rose Madison.

Bogen kan stadig bestilles, dog direkte fra forlaget:


NYHED:

I 2004 udgav John Dalskov, i samarbejde med Roskilde Lokalhistoriske Arkiv/Roskilde Bibliotek, en video film med titlen: Svogerslev, fra bondesamfund til bydel. Videoen er senere blevet overført til DVD.

Filmen har været næsten umulig at opspore, men nu har Svogerslev Lokalhistoriske forening, af John Dalskov, fået tilladelse til at genudgive filmen på DVD, og sælge den via hjemmesiden. Prisen er kr. 100,- samt eventuel porto. Filmen kan bestilles via en mail til KONTAKT, pengene indbetales til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank.